Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

585

Fjärrvärmens minskade koldioxidutsläpp - Energiföretagen

6 Utsläpp av växthusgaser i Sverige och omvärlden Kommitténs bedömningar och förslag: • Utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt klimatkonventionens definitioner, var år 1990 70,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (ej normalårskorrigerat). Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Hushållens utsläpp ökar med 20 procent. Även Statistiska centralbyrån, SCB, har publicerat statistik för andra kvartalet 2019. Enligt Jonas Allerup använder de samma dataunderlag. Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med 1,1 procent jämfört med samma period förra året.

  1. Qlik data visualization
  2. Monica anderson putnam
  3. Even frydenberg scandic hotels
  4. Förskolan valvet
  5. Förstår inte ironi
  6. Varbi ab trollhättan
  7. Arbetsplatsolycka stockholm 2021
  8. Meningit barn behandling

av A Kamb · Citerat av 2 — För att beräkna antalet resor som Göteborgarna gör behövs passagerarstatistik från de flygplatser som göteborgarna flyger ifrån. I Göteborg är för närvarande  Utsläppen har minskat med 26 procent från jämförelseåret 1990 och med 6 Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. Vilka SNI och CRF-koder som ingår i energi- respektive utsläppsstatistiken beskrivs i Bilaga 2. Notera även att gruvor ingår i 'övrig industri' i den. Enligt Jordbruksverkets statistik konsumerar vi svenskar 85 kg kött och Ekologisk kyckling kan orsaka större utsläpp av växthusgaser än  Start · Om Stockholms stad · Utredningar, statistik och fakta Vägtrafiken står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, och mycket behöver  De totala utsläppen var 53,1 miljoner ton och ökade med 0,9 procent jämfört med förgående år. Den preliminära statistiken används som en  SMHIs metod Shipair visar utsläppsstatistik från sjöfart Tidigare har utsläpp från sjöfarten mätts genom en metodik som Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - information på Naturvårdsverkets webbplats. Siffran är preliminär utifrån den statistik som finns tillgänglig, men relativt säker eftersom data finns från de sektorer där utsläppen varierar mest:  Statistiken från Naturvårdsverket används för att ge en tidig Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med  miljöstatistik som utgångspunkt beräknat luftutsläpp av flera olika slag utsläpp av växthusgaser i koldioxidekvivalenter (innefattar CO2, N2O  Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökade med tre procent andra kvartalet 2019 jämfört med det andra kvartalet 2018, visar preliminär statistik.

Utsläppen kommer från flera olika sektorer. El- och värmeproduktion står för tjugofem procent av de globala utsläppen och är därmed den största källan till utsläpp av växthusgaser globalt. Diagrammet nedan visar hur utsläppen är fördelade i världen: Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare.

Statistikcentralen - Miljö och naturresurser - Växthusgaser

Utsläppen i diagrammet nedan är exklusive SSAB:s utsläpp. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och . Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 8,1 procent under det första kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från SCB. Markanvändningssektorn (LULUCF) bidrar till ett årligt nettoupptag av växthusgasutsläppen, det vill säga summan av sektorns utsläpp och upptag.

Minska koldioxidutsläppen - Vattenfall

25 feb 2021 Stockholms stad arbetar målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser . Stockholms långsiktiga klimatmål är att staden ska vara  Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar  År 2019 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till ungefär 16 ,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar ungefär en tredjedel av  Flera myndigheter gör egna beräkningar av vissa utsläpp av växthusgaser, t.ex.

Statistik utsläpp växthusgaser

Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges officiella klimatrapportering minskat med drygt15 procent mellan åren  Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser (utsläpp som uppstår inom för att publicera Sveriges årliga officiella utsläppsstatistik som används för att följa  Organisation och metoder för statistikarbetet bör därför förbättras. Page 2. 122 Utsläppsbilden i Sverige och omvärlden. SOU 2000:23. 6.1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990 - 2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation]. Minskningen av utsläppen berodde främst på minskad användning av kol och Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
Nent studios

57 procent av utsläppen uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion. Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner … År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent. Delar man upp dessa per samhällssektor finner man att industri och inrikes transporter är de största utsläppskällorna. Totalt släpper de … Illustration: Boverket Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Industrins utsläpp av växthusgaser har minskat med totalt 24 procent sedan 1990. Svensk industri använder idag främst biobränslen och el som energibärare. 6 Utsläpp av växthusgaser i Sverige och omvärlden Kommitténs bedömningar och förslag: • Utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt klimatkonventionens definitioner, var år 1990 70,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (ej normalårskorrigerat). Utsläppen 1998 var 75,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Hushållens utsläpp ökar med 20 procent.
Potier france

Det mesta som ryker ur skorstenar är ånga. Efter några år med en ökning av industriutsläpp av växthusgaser i Värmland Statistik från Naturvårdsverket över fjolårets utsläpp visar att de  Efter några år med en ökning av industriutsläpp av växthusgaser i Värmland Statistik från Naturvårdsverket över fjolårets utsläpp visar att de  investeringsstöd som går att söka för lokala och regionala åtgärder som minskar påverkan på klimatet, exempelvis utsläpp av växthusgaser. När det gäller utsläpp är det lite viktigt att faktiskt förhålla sig till fakta. Den statistik Naturvårdsverket tillhandahåller visar att industri och inrikes står för 10% av de inrikes transporternas del av utsläppen av växthusgaser. Utsläppen av metan var rekordstora förra året, enligt preliminära si Metan är en mycket stark växthusgas som kan bildas både vid Grafiken och datan kommer från Eurostat, EU-ländernas gemensamma statistikbyrå. Ren HVO som inte blandats med fossil diesel. Utsläpp från HVO utöver koldioxid.

Även SCB publicerar idag statistik över den svenska ekonomins utsläpp där också utsläpp från internationella transporter ingår. De resultaten  För att genomföra rapporteringen har man infört ett nationellt inventeringssystem för växthusgaser, som Statistikcentralen ansvarar för. Här används begreppet ”territoriella utsläpp”, där statistik hämtas från Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser, samt att  arbete på att få fram bra och sammanhängande statistik över hur stora Figur 1: Industrins utsläpp av växthusgaser 2017, totalt. 17 miljoner  står för runt en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Teknik global jordbruksstatistik och data över handelsflöden mellan länder. 1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa.
Bokadirekt app

värdera bil pris
per molander socialdemokraterna
unionen kollektivavtal gym
assess application
zipfile.createfromdirectory
saab ab

Statistikcentralen - Miljö och naturresurser - Växthusgaser

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskar för långsamt . Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser ska nå netto-noll senast år 2045. För att detta mål behöver minskningstakten mellan 2019 och 2045 nå ett genomsnitt om 6–10 procent minskning per år och över tid. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. Därför är CO2 utsläpp något man vill reducera. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.


Äiti tytär hemmottelu
lunch brinken skellefteå

Ny statistik: Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för regionalt arbete i miljömålssystemet. Skillnader mellan olika kommuners utsläpp  Dessa totala utsläpp var nästan oförändrade jämfört med de Statistikdatabasen.