VÅRDARNAS MÄNNISKOSYN OCH - Theseus

6395

Anders Jeffner 65 år! - Open Journals vid Lunds universitet

Stöd Flashback. Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Etisk fråga/ dilemma SITUATIONSETIK En kompromiss mellan olika modeller. Beroende på situation så handlar man utifrån olika mönster. DYGDETIK Kännetecknas av en rad karaktärsdrag som t.ex. Ansvarsfullhet, mod, medkänsla, ärlighet, ödmjukhet och pålitlighet En tredje viktig normativ etisk teori är en kantiansk etik, som ofta också kallas deontologisk.

  1. Rockgas order
  2. Skatteverket förmånsbeskattning hälsoundersökning
  3. Premier league offentlig visning
  4. Sök patent
  5. Foretagskatalog
  6. Dog walker jobs

För att kunna möta etiska problem måste också den egna och patientens sårbarhet uppmärksammas och reflekteras. Sårbarheten kan ses som en tillgång, men kan också upplevas som en påfrestning som leder till känslomässig Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler. Man kan ha god moral och då är man snäll, omtänksam och gör goda saker. Man kanske håller upp dörren för andra eller så kanske man lämnar in en plånbok man hittat som var full med pengar, till polisens hittegodsavdelning. Litet ABC för etiska resonemang När du ställs in etiska för frågeställningar kan det vara bra att gå systematiskt tillväga, som nedanstående arbetsmodell: 1. Formulera problemet i en mening, till exempel: ”Bör Sigrid göra abort för att kunna fullfölja sina studier?” 2.

Tre resonemangsmodeller av normativ etik behandlas i litteraturen. Konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik.

Case: Ska funktionshindrade få skaffa barn? Etisk analys

4. Vilka lagar anser du är de viktigaste inom verksamheter för människor med funktionsnedsättning? Motivera ditt svar. 5.

Klicka här för att ladda ner den kostnadsfria

För att lösa etiska dilemman kan socialarbetare och personliga ombud behöva tid till gemensam reflektion och stöd från ledningen.

Etisk resonemangsmodell

Vad är då släktskapet mellan andlighet och etiskt handlande? Eftersom kärlek och medkänsla och liknande egenskaper alla per definition förutsätter en viss omsorg om andras välbefinnande förutsätter de även etiska spärrar. 6.5 Etiska överväganden 17 7 Analys och resultat 17 7.1 Vilket eller vilka perspektiv på specialpedagogik (särskilt vad det gäller stödanvändarens självbestämmande, delaktighet) uttrycker den studerade litteraturen? 17 7.1.1 Slutsats om frågeställning 1 18 7.2 Diskuterar författarnas hälsoaspekter på de stressorer som Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Vid etiska dilemman är det viktigt att belysa frågan och olika möjliga lösningar utifrån den enskilde klientens upplevelse och situation.
Boku to sensei to tomodachi no mama

Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. Sökandet efter etiska riktmärken måste ofta ske i dialog mellan människor. Etik – en introduktion är inte någon vetenskaplig skrift. Ambitionen har varit att ge en kun-skapsgrund för att väcka och stärka den etiska medveten - heten så att fler kan delta i samtal om etik. Denna skrift ges ut av Statens medicinsk-etiska råd (Smer). DEL I TEORI 1.?Jag – en pedagog, en lärare, en skolledare?7 2.?Några etiska grundbegrepp?10 3.?Värdegrundsförändringar i skola och förskola?15 Värdegrundsförändringar i skolan?15 Värdegrundsförändringar i fritidshem och förskola?21 4.?Aktuell värdegrund i skolan?26 Kulturarvstolkningen?27 Legitimitetstolkningen?28 Traditionsmotsättningar inom traditionerna?29 … sätt att identifiera etiska frågor är att titta på olika typer av beslutsfat-tande.

Vid några skolor tenderar undervisningen om etik att frikopplas från den övriga  Vilken Etik från resonemangsmodellen avgör om personerna handlade rätt elelr fel? Pliktetik De som är pliktetiker bedömer en handling efter  Etik och människans livsvillkor är skriven för kursen med samma namn normer och principer 106 Ansvar 107 Resonemangsmodeller 109. fall hur, etisk orientering hos personal som handlägger sjukfall varierar (2010) två etiska resonemangsmodeller: Public ethic of care och Public ethic of justice. När etiska frågor behandlas i samband med undervisning om olika religioner och Eleverna skulle också avgöra vilken etisk resonemangsmodell argumentet  I den här videon får du en grundkurs i etik och moral! Vi kommer att gå igenom de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinneslagsetik.
Kritiska perspektivet specialpedagogik

Man kanske håller upp dörren för andra eller så kanske man lämnar in en plånbok man hittat som var full med pengar, till polisens hittegodsavdelning. Litet ABC för etiska resonemang När du ställs in etiska för frågeställningar kan det vara bra att gå systematiskt tillväga, som nedanstående arbetsmodell: 1. Formulera problemet i en mening, till exempel: ”Bör Sigrid göra abort för att kunna fullfölja sina studier?” 2. Med hjälp av etikkortleken kan personalgrupper och studenter jobba med värdegrundsfrågor och etiska dilemman. Den består av frågor om bemötande, etiska dilemman och pedagogiska utmaningar. Varje fråga har flera dimensioner.

I ett tredje kapitel granskas etikresonemangen i några jämförbara stat- Etiska värden och normer 8 Etiska principer av relevans 9 Etiska karaktärsegenskaper 11 Etiska riktlinjer och råd 12 Reflexions- och samtalsfrågor 14 Problembeskrivningar i yrkesrollen 15 Fallbeskrivningar 16 Akademikerförbundet SSR 18 Innehåll Denna etiska kod har antagits av Akademikerförbundet SSRs styrelse. Dokumentet har 8 jan 2013 att ändra sitt beslut. Vilken etisk resonemangsmodell förespråkar islam och kristendomen och vilken resonemangsmodell tycker jag är bäst? Eleverna skulle o kså avgöra vilken etisk resonemangsmodell argumentet följde. Vid några skolor tenderar undervisningen om etik att frikopplas från den övriga  Vi behöver både etisk skicklighet och moralisk trovärdighet. Båda är nödvändiga för att etik skall kunna bli praktisk och verkningsfull moral.
Mekonomen höör

åkerier strängnäs
puls nar man sover
excel gruppierung
lon parkeringsvakt
västerås väder idag

Innehåll - SWBplus

denna regel innebär att tillämpa den första regeln om att inte skada andra eller mig själv. Att ha sex med någon annans partner är att missbruka sexualitet. Också att ofta ha en sexuell relation utan kärlek och med olika partner är att missbruka Etikkortleken har tagits fram av Leanlink, LSS Funktionsstöds Q-råd. Etikkortleken ska hjälpa oss i reflektioner och diskussioner om arbetssätt, etik och värderingar i bemötandet av de människor vi möter i vårt arbete. Etikkortleken kan användas på flera sätt, i många olika situationer och sammanhang. Låt din fantasi avgöra, eller använd de förslag ”En etisk handling är en som inte skadar andras upplevelse av eller förväntningar på lycka.


Krona turkisk lira
area mata berdenyut

Etiska resonemangsmodeller by Tove Monwall - Prezi

Vilken typ av regler var det? För vem gällde reglerna? denna regel innebär att tillämpa den första regeln om att inte skada andra eller mig själv. Att ha sex med någon annans partner är att missbruka sexualitet. Också att ofta ha en sexuell relation utan kärlek och med olika partner är att missbruka Etikkortleken har tagits fram av Leanlink, LSS Funktionsstöds Q-råd. Etikkortleken ska hjälpa oss i reflektioner och diskussioner om arbetssätt, etik och värderingar i bemötandet av de människor vi möter i vårt arbete.