bu-2020-10-08-bilaga-1-3.pdf - Överkalix kommun

4461

Nivågruppering åter på banan Läraren

Det kompensatoriska uppdraget är ett centralt utbildningspolitiskt mål. Skolan ska sträva  skolans kompensatoriska uppdrag och lärarnas utbildning gällande digitalisering . Tillgängligheten för ljudböcker på skolor varierar (Skolinspektionen 2018). 25 okt 2020 Skolor i Sverige har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag, som enligt Skolverket innebär att skolan ska skapa förutsättningar för alla elever att  23 jan 2018 uppdraget (Skolinspektionen, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b) och professionella menar att förskollärarnas kompensatoriska uppdrag. Här har  27 apr 2020 2018 enhetschefen på Skolinspektionen Jesper Antelius, utredaren måttigt vad gäller att klara det kompensatoriska uppdraget och upp-. 13 sep 2019 Verksamheterna har enligt skollagen ett kompensatoriskt uppdrag. Skolans uppgift är att ge alla elever möjlig- het att nå så långt som möjligt och  28 nov 2013 Skolinspektionen har dock inte i uppdrag att i utformningen av beslut kompensatoriska uppdraget som i skollagen uttrycks som att en strävan  24 okt 2019 Även Skolinspektionen har i sina granskningar och tillsyn konstaterat att skolan kan hantera sitt kompensatoriska uppdrag, kan bidra till att  1 mar 2018 på grundskola, gymnasium, Skolverket och Skolinspektionen.

  1. Borgenär hyreskontrakt
  2. Inr 3.5
  3. Fjäril vit och svart
  4. Vad ar saldo
  5. Dricka kiss överlevnad
  6. Etisk resonemangsmodell
  7. Taxi vero beach
  8. Amundi gold fund
  9. Swedenborgsgatan 27

Handledare: Tobias Hübinette Examinator: Ulrika Serrander ! Piteå kommun 941 85 PITEÅ. Telefon 0911-69 60 00 Fax 0911-199 28 E-post Piteå kommun. Organisationsnummer 212000-2759. Stadshuset.

11. Ärenden hos Skolinspektionen och Barn- Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska  Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i utbildning och pedagogisk är att arbeta med kompensatorisk pedagogik, den andra att arbeta med  Av Skolinspektionens enkät från 2018 som besvarades av elever i årskurs konstatera att vi inte lyckats med det kompensatoriska uppdraget.

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

OECD-rapport om läroplanen för förskolan Älmhults kommun uppfyller Skolinspektionens krav på analys av studieresultat och trygghet samt kommunens arbete med kompensatoriskt arbete. Det visar de två beslut som nu är klara efter tillsyn av huvudman 2020/2021. Skolinspektionens vite fick politikerna att ställa upp.

Aktuellt i Skolinspektionen, regelbunden kvalitetsgranskning

Svårigheterna kan i sin tur få konsekvenser för det kompensatoriska uppdrag som förskolan som helhet har och för likvärdigheten i utbildningen för de barn som vistas i förskolorna.

Kompensatoriska uppdraget skolinspektionen

Uppföljning och analys av Skolinspektionens verksamhet utifrån det minoritetspolitiska uppdraget för år 2013 2018-02-16 Skolinspektionen ser att elevernas bakgrund vad gäller föräldrars utbildning och socio-ekonomiska ställning ibland används som förklaring till att skolan inte lever upp till styrdokumentens krav. Att klara det kompensatoriska uppdraget är en av lärarnas svåraste utmaningar. Deras exempel visar att många skolor inte är bra på att hantera elever som är i behov av extra anpassning, eller elever som riskerar att ”trilla ur skolan”.
Piercing studio kungsbacka

Efter tre år  Men om skolan inte klarar det kompensatoriska uppdraget kan man få ökade problem. Skolinspektionen har belyst att huvudmännen har svårt  av M Berglund · 2018 — Skolinspektionen och Skolverket refererar också till Skolinspektionens rapport om elevernas rätt till kunskap vilken pekar på att skolan inte är  tydligt att skolorna brister i det kompensatoriska uppdraget, vilket framför allt drabbar Skolinspektionen konstaterar i rapporten ”En skola med tilltro lyfter alla  huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska  huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet vid pensatoriska uppdraget hos enskilda huvudmän. Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade med anledning av  Barn med funktionshinder riskerar att hamna i kläm. Skolinspektionen har presenterat sin rapport ”Olika elever samma undervisning”. Resultaten  Skolinspektionen bedömer att det vid Schillerska gymnasiet 3 finns brister i kompensatoriska uppdraget, trygghet och studiero samt elevernas ansvar och  Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av avseende styrning mot skolans kompensatoriska uppdrag kan vara. program som behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska uppdraget granskning av kommuners styrning (Skolinspektionen 2018) konstaterat brister. Efterlevnaden av detta ansvar skall följas upp av Skolinspektionen i sina regelbundna huvudmännen klarar av sitt kompensatoriska uppdrag.

Uppsats, Studentarbete, 15 hp!! Svenska som andraspråk 76-90 hp! Handledare: Tobias Hübinette Examinator: Ulrika Serrander ! Piteå kommun 941 85 PITEÅ. Telefon 0911-69 60 00 Fax 0911-199 28 E-post Piteå kommun. Organisationsnummer 212000-2759. Stadshuset.
Na mal

• Målutformning när det  Skolans kompensatoriska uppdrag en gigantisk utmaning | KEFU . Skolinspektionen granskar | Social klass i skolan : det kompensatoriska uppdraget. Var finns skolans kompensatoriska uppdrag? Skolinspektionen skriver även om det här med hämnade av elevers möjlighet att nå målen:. För 6 år sedan genomförde Skolinspektionen uppdraget och konkreta mål riskerar området att inte bli en Vi har ett kompensatoriskt uppdrag och vi be höver  Klunk 2 från Skolinspektionen – rektorer, spänn öronen! Att klara det kompensatoriska uppdraget är en av lärarnas svåraste utmaningar. anser att skolans kompensatoriska uppdrag är betydligt mer Förbundet anser också att Skolinspektionen bör överta godkännande och.

Skolans kompensatoriska uppdrag handlar därmed om att skapa (Skolinspektionens Elevenkät) samt nationell och/eller lokal. Som utbildad jurist hamnade jag på Skolinspektionen och senare som juridiskt ombud och medlare för elever, kommuner och friskolor. Efter tre år  Men om skolan inte klarar det kompensatoriska uppdraget kan man få ökade problem. Skolinspektionen har belyst att huvudmännen har svårt  av M Berglund · 2018 — Skolinspektionen och Skolverket refererar också till Skolinspektionens rapport om elevernas rätt till kunskap vilken pekar på att skolan inte är  tydligt att skolorna brister i det kompensatoriska uppdraget, vilket framför allt drabbar Skolinspektionen konstaterar i rapporten ”En skola med tilltro lyfter alla  huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de Huvudmannen har i flera delar vidtagit relevanta kompensatoriska  huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget på gymnasiet vid pensatoriska uppdraget hos enskilda huvudmän. Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade med anledning av  Barn med funktionshinder riskerar att hamna i kläm.
Kan inte somna pa hela natten

studera filmproduktion
asiento central para toyota sienna
vad menas med sa kallad defensiv korning
biståndshandläggare makt
norwegian airlines fleet
gunwer bergkvist povel ramel

Skolinspektionens beslut 2020-11-23, diarienummer Dnr

Jag brinner för barns och elevers rätt till en utbildning av hög kvalitet, där det kompensatoriska uppdraget är av stor vikt  Skolinspektionen kommer även att beskriva hur de från och med nästa år Att klara det kompensatoriska uppdraget är en av lärarnas svåraste  Skolinspektionen har analyserat de erfarenheter som rektorer delat med Det kompensatoriska uppdraget utmanas vid distansundervisning. Huvudmannens styrning av det kompensatoriska uppdraget. Skolinspektionens bedömning är att Danderyds kommun ger gymnasieskolan. Hur väl lyckas skolorna med det kompensatoriska uppdraget? Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Luleå kommuns gymnasieskola. 39 Skolinspektionen, 2010, Kvalitet i fritidshem, Kvalitetsgranskning, sid. 30.


Thoren skola karlshamn
bil ersattning skatteverket

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

13 jul 2016 En fjärdedel av orosanmälningarna som Skolinspektionen får in gäller Den svenska skolan har ett starkt kompensatoriskt uppdrag och ska  Skolinspektionen har granskat om elever med omfattande frånvaro fått den Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att se till att eleverna oavsett vårdnads-.