Kallelse till årsstämma i Mekonomen Aktiebolag - Nasdaq

5707

Castellum uppför ny anläggning för Mekonomen i Malmö

Mekonomen Blekinge AB (556649-9017). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Mekonomen aktie handlas på börsen i Sverige, på listan Mid Cap, och med tickern MEKO. Aktien har ett P/E-tal på 17.3 och P/S-tal på 0.6 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna.

  1. Johannesberg vardcentral harnosand
  2. Vad är arvsanlagen
  3. 2 0 1 8
  4. Film upload
  5. Byta bank trots bundna lån

The Company buys from leading manufacturers and sells to affiliated workshops and other B2B customers. Mekonomen Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Mekonomen. Andelen 23 % anger hur många av F-Secure Oyj-ägarna som även har Mekonomen i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. The Mekonomen group is a Sweden-based car service provider. The group markets its solutions via the MECA, Mekonomen Nordic, and Sørensen og Balchen business units.

Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website.

Affärsvärlden Initierade aktieanalyser med köp- eller säljråd.

Mekonomen kan komma att erbjuda aktieägare möjlighet att lämna sin röst på förhand, genom s k poströstning, om det lagförslag som möjliggör poströstning till årsstämman 2020 träder i kraft i tid före årsstämman. Ytterligare information kommer i så fall att finnas tillgänglig på www.mekonomen.com.

Mekonomen – Wikipedia

Mekonomen Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 307,1 % vilket ger Mekonomen Aktiebolag placeringen 8 146 i Sverige av totalt 650 710 aktiebolag. Mekonomen Detaljist Aktiebolag har 380 anställda och gjorde ett resultat på -83 469 KSEK med omsättning 1 031 678 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 8,7 %. Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392–1971, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Aktieägare som vill utse ett ombud att rösta för dennes räkning hittar fullmaktsformulär på www.mekonomen.com.

Mekonomen aktieägare

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Styrelsen för Mekonomen AB (publ) (”Mekonomen” eller ”Bolaget”) har beslutat att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om cirka 1 650 MSEK med företrädesrätt för Mekonomens aktieägare. Aktieägare som är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig på Mekonomens hemsida, www.mekonomen.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Mekonomen Sundsvall Birsta AB (556201-1675). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. På begäran av aktieägare i bolaget kallar styrelsen för Mekonomen AB till extra bolagsstämma den Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2010 kl.15.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7 (Globenområdet) i Stockholm.
Jazzdans kurs stockholm

Ägare, Mekonomen Group (Mekonomen AB (publ.)) Avdelningar, Mekonomen Fleet. Mekonomen BilLivet. Mekonomen Bilverkstad. Övrigt.

Skip to main content. Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Mekonomen. Andelen 23 % anger hur många av F-Secure Oyj-ägarna som även har Mekonomen i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. VD för Mekonomen Detaljist Aktiebolag är Johan Åström och styrelseordförande är Pehr Oscarsson. Under de senaste 5 åren har Mekonomen Detaljist Aktiebolag betalat in totalt 18 099 KSEK i skatt vilket placerar bolaget på plats 2 946 av Sveriges alla 651 060 aktiebolag.
Tentamensschema umeå universitet

Bolagsordning för Mekonomen AB (publ), med organisationsnummer 556392-1971, är fastställd vid årsstämma den 14 april 2011. Justering av paragraferna 1, 11 och 12, föranledda av förändringar i lag, beslutades av årsstämman den 7 maj 2020. BOLAGSORDNING § 1 Bolagets företagsnamn är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ). § 2 Mekonomens styrelseledamot, Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@mekonomen.se eller per post till Mekonomen AB, Attn: Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. Upplysningarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Hårt prövade aktieägare testas återigen. #Mekonomen -16%. $MEKOpic.twitter.​com/427cFDQIlM.
Arbetsförmedlingen värnamo

godkända elmätare för elcertifikat
valsta vårdcentral lab
therese stalnacke advokat
david doyle munck wilson
daniel bernmar utbildning

Mekonomens valberedning - Metal Supply SE

Deltagande Aktieägare som önskar delta Aktieägarna i bildelskedjan Mekonomen kallas till årsstämma fredagen den 7 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår Prospektet avseende Mekonomen Aktiebolags (publ) ('Mekonomen' eller 'Bolaget') nyemission med företrädesrätt för Mekonomens aktieägare om cirka 1 621 MSEK har godkänts och registrerats av Fin Mekonomen har träffat avtal om att förvärva Sørensen og Balchen av Otto Olsen Invest. Sørensen og Balchen driver bildelskedjan BilXtra med 32 egna butiker, 41 anslutna butiker och drygt 200 För att Mekonomens aktieägare ska ha så goda förutsättningar som möjligt att göra en rättvis bedömning av Bolaget inför företrädesemissionen innehåller prospektet även viss preliminär information om det tredje kvartalet 2018 i enlighet med det nedanstående. Aktieägare som önskar delta i stämman måste anmäla sin avsikt att delta till Mekonomen.


Samhall västerås
gratifikation skatteverket

Mekonomen – Wikipedia

MEKO. Mekonomen är en bilhandelskedja. Bolaget erbjuder ett brett utbud av reservdelar och tillbehör till bilar, från däck och fälg,  Speedy Bilservice Täby har 1 ägare. resultatlön till övriga anställda; Sociala kostnader; Utdelning till aktieägare Koncernmoderbolag är Mekonomen AB. webbplats, www.mekonomen.se. I anmälan ska aktieägare uppge namn och.